NADZÓR INWESTYCJI – INŻYNIER BUDOWNICTWA GRZEGORZ MAKOWSKI, WADĄG POD OLSZTYNEM

Jestem inżynierem budownictwa z wieloletnim doświadczeniem. W głównej mierze zajmuję się kierowaniem robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W trakcie dotychczasowej działalności jako kierownik budowy, miałem okazję prowadzić:

  • budowy domków jednorodzinnych,
  • budowle kubaturowe,
  • budowę przemysłowej oczyszczalni ścieków,
  • budowę zakładu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

przeglądy okresowe

Oferuję przeprowadzenie przeglądu okresowego każdego obiektu budowlanego. Po dokładnej analizie protokołów z poprzednich kontroli, sprawdzę, czy wykonano zalecenia oraz ocenię aktualny stan techniczny poszczególnych elementów -zgodnie z zgodnie z art. 62 ust. 1.

kierownik budowy patrzący na budowę
uścisk dłoni

pomoc i doradztwo przy pracach remontowo-budowlanych

Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu, odpowiedniej ilości materiałów oraz doboru właściwych technik montażu. Oferuję techniczne i formalne doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego. 

opinie techniczne

Na podstawie oględzin całego obiektu oraz po zapoznaniu się z dokumentacją projektową, dokonam oceny jego stanu i wydam opinię techniczną. Wszystkie procedury przeprowadzam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

budowniczy zerkający na plany budowy

Fachowy nadzór i doradztwo techniczne