mask

Przeglądy okresowe budynków

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów okresowych. Dokumenty potwierdzające okresową kontrolę należy dołączyć do książki obiektu lub przechowywać je oddzielnie. W trakcie przeglądu dokładnie analizuję stan techniczny poszczególnych elementów, przydatność do bezpiecznego użytkowania całego budynku i sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronowej.

 

dzwonienie do drzwi

 

Przeglądy półroczne i roczne

Kontroli półrocznej powinno się poddać obiekty budowlane o powierzchni zabudowy 2000 m2 oraz obiekty o powierzchni dachu powyżej 1000 m2. Kontrole stanu technicznego, zgodnie z ustawą z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, powinny być wykonywane w określonych terminach. Okresowe przeglądy półroczne wykonuje się przed okresem zimowym (30 listopada) oraz po okresie zimowym (31 maja). Przedmiot kontroli w wymienionych obiektach dotyczy wyłącznie stanu technicznego takich elementów, jak:

  • instalacje i urządzenia służących ochronie środowiska,
  • przewody kominowe,
  • instalacje gazowe,
  • instalacje, budowle i części budynków narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych czynników niszczących.

Podobnie wygląda sprawa kontroli rocznej. Sprawdzane są te same elementy, jednak termin wykonania takiej kontroli musi być wykonany w danym roku kalendarzowym - niekoniecznie z zachowaniem odstępu 365 dni. Przegląd wykonany jednego roku np. w lipcu, w przyszłym roku może być wykonany nawet w grudniu.

 

Przeglądy pięcioletnie

Kontrolę obiektu budowlanego należy przeprowadzać co najmniej raz na 5 lat. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania oraz otoczenia i estetyki. Tego typu przegląd obejmuje także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, która ma na celu sprawdzić stan sprawności:

  • połączeń,
  • zabezpieczeń,
  • osprzętu,
  • środków ochrony od porażeń,
  • oporności izolacji przewodów,
  • uziemień instalacji i aparatów.