mask

Opinie techniczne

Oferuję kompleksowe opinie techniczne, dotyczące jakości przeprowadzonych robót budowlanych oraz aktualnego stanu technicznego danego obiektu. Moje kompetencje pozwalają na:

  • ocenę stopnia uszkodzenia konstrukcji,
  • ocenę zużycia obiektu i jego przydatności do użytkowania,
  • ocenę i przyczyny wystąpienia awarii,
  • ocenę statyczno-dynamicznych ustrojów i elementów budowlanych,
  • kontrolę stopnia zawilgocenia posadzek oraz ścian,
  • analizę stanu fundamentów i innych elementów nośnych,
  • ocenę konstrukcji stalowych.

 

laptop na budowie