mask

Funkcja kierownika budowy

W ramach pełnionej funkcji kierownika budowy sprawuję nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczególną uwagę przykładam do jakości oraz zgodności wszystkich prac z założeniami projektu. Zajmuję się:

  • zgłaszaniem budowy w PINB,
  • systematycznym i szczegółowym prowadzeniem dziennika budowy,
  • prowadzeniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej budowy,
  • kontrolą przeprowadzonych prac pod kątem ich zgodności z projektem oraz normami jakościowymi,
  • prowadzeniem konsultacji i fachowym doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów oraz doboru właściwych rozwiązań konstrukcyjnych i budowlanych.

 

kierownicy budowy 2